ESG – vastuullisuuden osa-alueet

Vastuullisuus jaotellaan yleensä kolmeen osa-alueeseen: ympäristövastuu, sosiaalinen vastuu ja taloudellinen vastuu. Rahoitussektorilla tästä käytetään yleensä lyhennettä ESG (Environmental, Social, Governance).

Yritysvastuu

Vastuullinen yritystoiminta on kaikin puolin kestävää ja kannattavaa liiketoimintaa, joka huomioi toimintansa suorat ja epäsuorat vaikutukset yhteiskuntaan, ihmisiin ja ympäristöön. Siksi yritysvastuu on tärkeä osa yrityksen riskienhallintaa. Yritysvastuun lähtökohtana on vähentää, poistaa ja estää toiminnan negatiivisia vaikutuksia.

Ympäristö

Koska yritystoiminta aiheuttaa aina väistämättä jonkinlaisia negatiivisia ympäristövaikutuksia, ympäristövastuun alueella tavoite on minimoida negatiiviset vaikutukset (do no significant harm).

Sosiaalinen

Sosiaalisella vastuulla tarkoitetaan kaikkia niitä vaikutuksia, joita yrityksen toiminnalla on eri ihmisryhmille ja yhteisöille. Tällaisia sidosryhmiä ovat muun muassa henkilöstö, asiakkaat, paikalliset asukkaat ja alihankkijat. Sosiaalisen vastuun tavoite on poistaa ja estää kaikenlaiset negatiiviset vaikutukset (do no harm).

Hallinnollinen

Taloudelliseen vastuuseen sisältyvät huolehtiminen mm. liiketoiminnan kannattavuudesta, kilpailukyvystä ja tehokkuudesta. Yritys voi huolehtia sosiaalisesta vastuustaan ja ympäristövastuustaan vain, jos yrityksen taloudellinen suorituskyky on hyvä.

Vastuullisuuden todentaminen

Pelkkä julistus toiminnan vastuullisuudesta ei vielä riitä. Vastuullisuuden todentamiseen tarvitaan konkreettisia näyttöjä. Niitä ovat luotettavasti toteutetut selvitykset, vastuulliset teot sekä vastuullisuustavoitteiden toteutuminen käytännössä. Vastuullisuus täytyy osoittaa, todentaa ja raportoida läpinäkyvästi, muuten vastuullisuuspuhe voidaan tulkita pelkäksi vastuullisuuspesuksi.

ShowYourSustainability – vastuullisuuden todentaminen nyt palveluna

Toimivan vastuullisuusohjelman laatiminen ja käyttäminen onnistuu helposti digitaalisilla työkaluilla. Olemme luoneet palvelun, jonka avulla vastuullisuuden todentaminen on yksinkertaista.

ShowYourSustainability tarjoaa työkalut vastuullisuuteen: henkilöstön ja sidosryhmien osallistamiseen, vastuullisuuden todentamiseen, tuloksista viestintään sekä raporttien koostamiseen.

Tutustu ratkaisuumme

Kiinnostuitko? Varaa esittelyaika

Samuli Muhonen

+358 50 592 3958
info@showyoursustainability.com

Nimesi:
Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.
ShowYourSustainability pikaopas

Haluatko kuulla lisää?

Lataa vastuullisuuden pikaoppaamme ilmaiseksi.

Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.