Vastuullisuusohjelman yhdistäminen yrityksen muihin johtamis­järjestelmiin kuten ISO 9001, ISO 14001 ja ISO 45001

Martti Blomberg
10.01.2024 | 09:01

Monessa yrityksessä suunnitellaan parhaillaan vastuullisuusraportoinnin aloittamista ja koostamista, jota edellyttävät yhä enemmän eri sidosryhmät, etenkin asiakkaat ja rahoittajat kuin direktiivitkin (CSRD, ESRS, SFRD, EU-Taksonomia). Muutama seikka olisi hyvä ottaa huomioon ennen kuin tuumaan tartutaan.

Tehokas ja pidemmän päälle tuloksia tuova vastuullisuusraportointi perustuu vastuullisuusohjelmaan. Vastuullisuusraportin voi toki koostaa ilman varsinaista vastuullisuusohjelmaa, mutta näin tehtynä aikaa ja resursseja kuluu tiedon keräämiseen ja koostamiseen paljon, mikä on poissa varsinaisesta toiminnan johtamisesta ja kehittämisestä vastuullisempaan suuntaan.

Vastuullisuus vaatii hyvää johtamista

Usein yrityksillä, joilla on tarpeita laatia vastuullisuusohjelma, edellytetään myös standardien noudattamista johtamisessaan. Hyvä vastuullisuusohjelma sisältää samoja asioita kuin mikä tahansa hyvä johtamisjärjestelmä, joka noudattaa esimerkiksi ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 tai jotain muuta tunnettua johtamisjärjestelmästandardia. Itse asiassa vastuullisuusohjelmasta muodostuu yrityksen johtamisjärjestelmän kehyksen, jonka sisällä eri standardien vaatimukset kannattaa yhdistää ja huomioida päällekkäisen työn välttämiseksi.

Yhteistä niin vastuullisuusohjelman kuin standardien vaatimuksissa ovat seuraavat vaiheet:

  • Yrityksen toiminnan kuvaaminen yleisesti ja prosessien avaaminen
  • Toimintaympäristön analysointi, sidosryhmien vaatimusten tunnistaminen ja toiminnalle olennaisten asioiden selvittäminen
  • Politiikkojen asettaminen, esimerkiksi ympäristöpolitiikka, laatupolitiikka tai Code of Conduct
  • Tavoitteiden johtaminen politiikoista
  • Mittaamisen ja seurannan suunnittelu ja toteuttaminen tavoitteille
  • Riskien ja mahdollisuuksien tunnistaminen ja huomiointi
  • Viestinnän suunnittelu ja toteuttaminen
  • Tulosten koostaminen ja raportointi

Viimeisissä johtamisjärjestelmän kehittämisprojekteissa asiakkaiden parissa olemme lähes kaikissa yhdistäneet niin ISO 9001, ISO 14001 ja 45001 standardien vaatimukset kuin CSRD:n ja ESRS-standardien vaatimukset. Nämä yhdessä yhtenä kokonaisuutena hallittava vastuullisuusohjelma ja johtamisjärjestelmänä säästää aikaa ja resursseja niin laadinnassa kuin raportoinnissa.

Vastuullisuustyö kaikkien ulottuville

Hyvin tehty johtamisjärjestelmä kääntyy myös vaivatta vastuullisuusraportoinnin tarpeisiin ja nopeutta sitä. Tämä ajatus johtamisjärjestelmän vaatimusten yhdistämisestä (CSRD, ESRS, ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001) ja ylipäätään mahdollistamisessa isojen yritysten lisäksi pienillä resursseilla pelaaville pienemmille yrityksille on ollut tavoitteenamme ShowYourSustainability.com -palvelun kehittämisessä.

Martti Blomberg
Martti Blomberg

Vastuullisuusasiantuntija MMM, 17 vuoden kokemus yritysten johtamisjärjestelmien kehittämisestä vastuullisuusnäkökohdat huomioiden.
Puh. +358 45 164 5799
martti.blomberg@ceriffi.fi