Vastuullisuus on muutakin kuin hiilijalanjäljen mittaamista

Susanna Kumpulainen
03.11.2023 | 14:11

Hiilijalanjäljestä puhutaan nyt paljon. Hiilijalanjälki on termi, jolla kuvataan tuotteen, palvelun tai esimerkiksi yritystoiminnan aiheuttamia kasvihuonekaasupäästöjä.
Kasvihuonekaasut ovat kaasuja, jotka imevät itseensä lämpöenergiaa ja näin aiheuttavat ilmakehän lämpenemistä. Yleisimpiin kasvihuonekaasuihin kuuluvat hiilidioksidi (CO2), metaani (CH4) sekä dityppioksidi (N2O). Arkikielessä kasvihuonekaasupäästöistä puhutaan usein hiilipäästöinä tai hiilijalanjälkenä.

Helposti saa sellaisen vaikutelman, että yritystoiminnan vastuullisuutta mitataan vain hiilijalanjäljellä. EU:n lähestyvän CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive)-direktiivin ESRS (European Sustainability Reporting Standards)-raportointistandardeissa yrityksen kasvihuonekaasupäästöjen mittaus ja raportointi ovat kuitenkin vain yksi osa-alue yhdestä ympäristöaiheisesta standardista, joita on yhteensä viisi.
Ympäristöaiheisten standardien lisäksi ESRS-vastuullisuusraportointistandardeihin kuuluu myös neljä sosiaalisten aiheiden standardia ja yksi hallinnollisten aiheiden standardi. Näihin kolmeen vastuullisuuden osa-alueeseen viitataan usein lyhenteellä ESG (environment, social, governance).

Ei siis pidä tuudittautua siihen, että hiilijalanjäljen mittaamisella vastuullisuusasiat olisivat kuitattu.

Miksi sitten hiilijalanjälki on saanut niin ison roolin, kun puhutaan vastuullisuudesta? Sitä ei voi kiistää, etteikö hiilipäästöillä olisi suuri vaikutus ilmastonmuutoksen etenemisellä niiden lämpöä talteen ottavan ominaisuuden vuoksi.

Vastuullisuus on harvoin mitattavissa numeerisin menetelmin, mutta hiilijalanjälki on eräs näistä numeerisesti mitattavista vastuullisuuden mittareista.
Varmasti juuri numeerisuuden mahdollistama helppo vertailtavuus ja tietynlainen absoluuttisuus ovat tehneet hiilijalanjäljestä suositun tavan mitata ja hahmottaa vastuullisuutta.

Ongelmaksi kuitenkin muodostuu hiilijalanjäljen mittaamisen moniulotteisuus, jonka vuoksi eri toimijoiden tai eri tuotteiden hiilijalanjäljet eivät ole kovin hyvin verrattavissa keskenään.
Hiilijalanjäljen laskennassa käytettävät kertoimet ja laskentamenetelmät ovat vaihtelevia, eikä tuoretta kerrointietoa ole aina saatavissa.

Hiilijalanjälki kuitenkin näyttää oikeita suuntaviivoja toimijan tai tuotteen ilmastokuormituksesta, mutta ainoaksi vastuullisuuden mittariksi se ei sovi. Jos siis haluaa kokonaisvaltaisen kuvan toimijan tai tuotteen vastuullisuudesta, ei kannata unohtua tuijottamaan pelkästään hiilijalanjälkeä vaan ottaa huomioon myös muut vastuullisuuden osa-alueet.

ShowYourSustainability-palvelu (kotoisammin SYS) kattaa kaikki vastuullisuuden osa-alueet. SYSissä otetaan huomioon niin laadullinen kuin määrällinenkin tieto.

Laadullista tietoa ovat esimerkiksi toiminnan olennaiset vaikutukset ympäristöön ja yhteiskuntaan, vastuullisuustavoitteet sekä vastuullisuustoimiin liittyvät riskit ja mahdollisuudet. Määrällistä tietoa puolestaan ovat esimerkiksi hiilijalanjälki, energiankulutus, vedenkulutus ja kierrätysaste.

Vastuullisuus on iso pala purtavaksi eikä sitä voi niellä purematta. Siksi vastuullisuuden eteen tehtävä työ on parempi aloittaa pienissä palasissa ennemmin kuin kiireessä hosuen myöhemmin.

Susanna Kumpulainen

vastuullisuusasiantuntija
Ceriffi Oy