Onko vastuullisuus vain lisää EU-byrokratiaa?

Mikko Kettunen
19.12.2023 | 09:12

Teen töitä ulkoistettuna laatupäällikkönä usealle yritykselle. Laadin lisäksi yrityksille laatu-, ympäristö- ja työturvallisuusjärjestelmiä.

Olen saanut tehdä töitä vastuullisuusasioissa muutaman pitkäaikaisen asiakkaani kanssa. Kerron tässä kokemuksiani vastuullisuusasioiden ja ESG-raportoinnin osalta.

Rehellisyys, realismi ja merkittävyys

Media teki juttuja 2023 keväällä siitä, että usea yritykset sotkeutuvat vastuullisuusraportoinneissaan viherpesuun. Raportoidaan epäoleellisia asioita, jotta saadaan näyttämään vastuullisuus kauniiden kuvien kera paremmalta kuin se onkaan.

Minun tuoreissa asiakasjutuissa olemme olleet umpirehellisiä ja realistisia. Yksi vastuullisuusohjelma on kaksoisolennaisuuden määrittäminen. Simppelisti kuvaten se tarkoittaa ulkopuolelta tulevien velvoitteiden määrittämistä. Eli mikä ulkopuolelta tuleva vaikuttaa meidän toimintaan: kansallinen lainsäädäntö, EU:n säätely, kohoavat asiakasvaatimukset, uudet tuotevaatimukset.

Toinen kulma kaksoisolennaisuutta on se juttu, johon meidän omalla toiminnalla on vaikutusta. Kuinka voimme vaikuttaa esimerkiksi ympäristöasioihin? Tällä rastilla tärkeää on osata määritellä asioiden merkittävyys.

Työskentelytapa ja tuumaustauot

Työskentelytapana on ollut napakat kahden tunnin Teams-istunnot. Usein ennen istuntoja on ollut muutama rasti kotitehtävänä.

Istunnoissa itselleni mielenkiintoisinta on ollut sosiaalisen vastuullisuuden asiat. Pienemmät perheomisteiset yhtiöt ovat usein jo lähtökohtaisesti reiluja työnantajia.

Teams-istunnoissa on avoimesti mietitty tapoja ja keinoja tukea mm. uralla etenemistä, vieraskielisten työntekijöiden asioita ja työssä jaksamista.

Minulle loistavana työparina on toiminut Susanna Kumpulainen. Olemme kimpassa sekä haastaneet että tukeneet asiakkaitamme.

Ei ole yhtä totuutta ja joskus on hyvä vähän väitelläkin eri näkökulmista. Ja tehdä harkiten päätöksiä, joihin on valmis sitoutumaan.

Napakoiden nettikokousten avulla olemme muutamassa päivässä laatineet pk-yritykselle ensimmäisen vastuullisuusohjelman.

Ohjelmiston hyödyntäminen

Olemme hyödyntäneet vastuullisuusohjelman laadinnassa ja raportoinnissa ShowYourSustainability -palvelua. Se opastaa ja nopeuttaa vastuullisuustyön dokumentointia.

ShowYourSustainability -palvelun avulla voidaan joustavasti kerätä kyselyiden avulla vastuullisuustiedot myös alihankkijoilta ja kumppaneilta.

Kun vastuullisuusohjelma on valmis, niin raportti on läpinäkyvästi ja reaaliajassa esillä yrityksen nettisivuilla.

Mikä on ESG?

Vastuullisuus jaotellaan yleensä kolmeen osa-alueeseen: ympäristövastuu, sosiaalinen vastuu ja hallinnollinen vastuu. Näistä käytetään lyhennettä ESG (Environmental, Social, Governance).

Ympäristövastuullisuus

Ympäristövastuullisuus on ehkä näkyvin osa vastuullisuutta. Se sisältää toimet, joilla pyritään vähentämään toiminnan negatiivisia ympäristövaikutuksia. Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi energiatehokkuuden parantamista, kestävien materiaalien käyttöä tai hiilijalanjäljen pienentämistä.

Ympäristövastuullisuus on tärkeää planeettamme suojelemisen lisäksi myös siksi, että yhä useampi kuluttaja ja sidosryhmä arvostaa ympäristötietoisia yrityksiä.

Sosiaalinen vastuullisuus

Sosiaalinen vastuullisuus tarkoittaa ihmisten ja yhteisöjen hyvinvoinnin edistämistä. Tämä voi ilmetä työntekijöiden oikeudenmukaisena kohteluna, työturvallisuuden takaamisena ja monimuotoisuuden edistämisenä työpaikalla.

Yritysten sosiaalinen vastuullisuus näkyy myös yhteisöllisessä osallistumisessa, kuten hyväntekeväisyystoiminnassa tai paikallisten hankkeiden tukemisessa.

Vastuullisuuden integrointi liiketoimintaan

Vastuullisuuden integroinnissa liiketoimintaan ei ole enää valinnanvaraa, vaan se on välttämätöntä. Asiakkaat ja sidosryhmät vaativat sitä, ja yhä useammat sijoittajat arvioivat yrityksiä niiden vastuullisuuden perusteella.

Tämä tarkoittaa, että vastuullisuuden tulisi olla osa yrityksen strategiaa, kulttuuria ja päivittäistä toimintaa.

Lopuksi

Edesmennyt presidentti Mauno Koivisto tapasi sanoa, että ”tärkeintä ei ole päämäärä, vaan jatkuva liike”.

Vastuullisuus on matka, ei määränpää. Se vaatii jatkuvaa sitoutumista, arviointia ja kehittämistä.

vastuullisuus mikko kettunen
Mikko Kettunen

mikko.kettunen@ceriffi.fi
Puh. +358 45 164 5778
ISO 9001, 14001, CE-merkintä, vuokrattu laatupäällikkö